Menu

Rok szkolny 2019 / 2020 Rok szkolny 2018/2019 Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2016/2017

Konkursy

Rok szkolny 2019 / 2020

Świetlicowy konkurs fotograficzny-

,, SELFIE Z WAKACJI

Cele konkursu:

 Rozpowszechnianie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej.

Zasady udziału w konkursie:

Konkurs skierowany jest dla wszystkich dzieci.

Tematem prac są fotografie- SELFIE  z wizerunkiem swoim, rodziny na tle krajobrazów, zabytków, ciekawych miejsc z wakacji.

Można zgłosić 1 zdjęcie, należy dołączyć metryczkę : imię i nazwisko, klasa, oraz opisać miejsce zrobionego SELFIE. Format zdjęcia 13x18.

Miejsce i termin:

Świetlica szkolna –sala nr 2 do 7 października 2019 r  

Organizator:  M Busma,

M Mazur