Menu

Gotowość szkolna Rady dla rodziców Wyposażenie pierwszaka

Pierwszoklasista

Rady dla rodziców

Rozpoczęcie nauki w szkole oznacza dla dziecka i jego rodziców wielką zmianę w ich życiu. Aby to wydarzenie dla pierwszoklasisty przebiegało bezboleśnie, warto go do tego przygotować. Oto kilka rad przydatnych dla rodziców:

  • Warto już w czasie wakacji rozmawiać z dzieckiem o szkole. Wspomnieć własne, miłe wydarzenia szkolne.
  • Należy:
    •  Pozytywnie nastawić dziecko do szkoły. Wskazać zalety i korzyści nie tylko edukacyjne ale i towarzyskie.
    • Rozmawiać na temat zachowania w szkole – o słuchaniu i respektowaniu poleceń, o szacunku i tolerancji dla rówieśników i osób dorosłych.
    • Uczyć dziecko samodzielności w podejmowaniu i realizowaniu obowiązków. Nie trzeba wyręczać dziecka w czynnościach, z którymi jest sobie w stanie poradzić. Wstępem do takiej „nauki” może być posprzątanie własnego pokoju, ułożenie na półce zabawek, temperowanie kredek, niesienie swojego plecaczka podczas wycieczek rodzinnych itp.
  • W szkole dziecko rozpocznie naukę pisania, czytania i liczenia. Warto organizować zabawy edukacyjne, które ćwiczyć będą sprawność rąk (kolorowanie, rysowanie, wycinanie, lepienie z plasteliny itp.). Można przeliczać przedmioty w otoczeniu, układać puzzle, grać w gry planszowe ćwiczące pamięć i spostrzegawczość, czytać ciekawe książki i inne. Podsumowując – wzbudzać w nim ciekawość poznawczą.
  • Dobrą praktyką jest wycieczka do szkoły, aby przyszły uczeń poznał nie tylko budynek ale i jej otoczenie.